بانگەشە

زیاتر »

2015/05/16

کرداری سەرجەم و هەژمارکردن لە ئەکسڵ دا

یەکێ لە کردارە گرنگەکان لە ئەکسڵ دا ، کرداری کۆکردنەوە و هەژمارکردنی داتاکانە
وە هەژمار بە پێی مەرج و بێ مەرج ،بە هەمان شێوە  بۆ دۆزینەوەی سەرجەم


COUNTکردەی
بۆ هەژمارکردنی رێزەکانی ناو هەر شیتێکی ئەکسڵ
=COUNT(A1:A5)


5هەژمارکردنی رێزەکان لە ئەی1 تاکو ئەی
بێگومان دەرئەنجامەکە 5 دەبێت 


Countifکردەی
هەژمارکردن بە پێی مەرج
=COUNTIF(A1:A5,">9")
هەژمارکردنی رێزەکان کاتێک کە پێکهاتەی هەر خانەیەک گەورەتر بێت لە ژمارە ٩Countifsکرداری
هەژمارکردن بە پێی چەند مەرجێک
=COUNTIFS(A1:A5,"green",B1:B2,">9")


هەژماری رێز بە پێێ دوو مەرچ وەکو لە وێنەکە دا دیارە ، خانەکانی کۆڵۆمی ئەی١ تا ئەی٥ بریتی بێت لە ڕەنگی سەوز وە خانەکانی کۆڵۆمی بیگەورەتر بن لە ژمارە ٩


کۆکردنەوەی سەرجەم
Sumکردەی
کۆکردنەوەی سەرجەمی داتاکان
(نمونە : سەرجەمی موچەی ساڵی ٢٠١٤)
=SUM(A1:A5)


سەرجەمی پێکهاتەی خانەکانی کۆڵۆمی ئەی ، لە ١ تاکو ٥ دا


Sumifکردەی
=SUMIF(B1:B5,">9")


کردەی مەرجی
=SUMIF(A1:A5,"green" ,B1:B5)


Sumifsکردەی
=SUMIFS(C1:C5,A1:A5,"blue" ,B1:B5, "green")


کۆتایی وانەی کرداری کۆکردنەوە و هەژمارکردنی رێزە داتاکانی هەر شیتێک لە ئەکسڵ داهیوای سوود بینین - دەروازە