2013/12/02

چوار - بەکارهێنانی لوپ لە ناو لوپ لە سی پڵاس پڵاس



باسی چۆنەتی بەکارهێنانەوەی لوپ دەکەین لەناو یەکتردا
وە دروستکردنی شێوەیەکی هەڕەمی بە ژمارەکان


Nested for loop چیە؟
واتە بەکارهێنانی لوپ لەناو لوپ دا ، ڕەنگە بپرسن ئەی لوپ چیە
واتە کرداری دووبارەکردنەوەی ئەرکەکان کە مەرجی بۆ دادەنیین کردەیەک چەند جار دووبارە ببێتەوە

کودەکەی
#include <iostream>using namespace std;int main() {
 for(int i=0;i<=5;i++)
 {  
   for(int j=0;j<=i;j++)      
   {          cout<<j;            }
      cout<<endl;  
      }
 return 0;
}




لێرە دا دوو فۆر مان لە ناو یەکتر دا بەکارهێناوە
for(int i=0;i<=5;i++)
{
for(int j=0;j<=i;j++)
 {    cout<<j;    }
cout<<endl;
 }



پرۆگرامەکە چۆن کار دەکا؟
i=0 j=0
دەرئەنجام
         0

سەرەتا نرخی سەرەتایی سفرە بۆیە دەرئەنجامەکەش هەر سفر دەبێ


i=1
j=1 دەگۆڕێ بۆ  j=0
دەرئەنجام
          0
          0  1


i=2

j=2 دەگۆری بۆ j=0


دەرئەنجام
0
0  1
0  1  2 



i=3
j=3 دەگۆرێ بۆ j=0
دەرئەنجام

0
0  1
0  1  2
0  1  2  3
   
i=4
j=4 دەگۆرێ بۆ j=0

دەرئەنجام

0
0  1
0  1  2
0  1  2  3
0  1  2  3  4 

i=5
j=5  دەگۆرێ بۆ j=0

دەرئەنجام

0
0  1
0  1  2
0  1  2  3
0  1  2  3  4
0  1  2  3  4  5



دەرئەنجامی کۆتایی

















:نووسەر

گرنگیدەر بە بواری تەکنەلۆژیای زانیاری و نووسەری بلۆگ بۆ زیاتر لە ١٤ ساڵ و پیشەکار لە پیشەسازیی تلیکۆم بەشی ئایتی بۆ ماوەی ١٠ ساڵ